Координата устройства (Device coordinate) по ГОСТ 27459-87