2.1.2 Уточнение методов решения задачи (ГОСТ 19.102-77)