Разрешение на отклонение (deviation permit) по ГОСТ Р 56136-2014