Сигнатура файла (file signature) по ГОСТ Р 57429-2017