Идентификация риска (risk identification) по ГОСТ Р 56715.5-2015