Структура файла (file structure) по ГОСТ Р 57429-2017